Конкурс за упис Финансии   Драмска претстава  educentar.mk   КиноФест 2016 јассумалгоритам   Актуелности
 • МИСИЈА

  Промоција на здрава, демократска и креативна училишна средина, поттикнување на активноста и креативноста, користење интерактивни наставни методи и техники на оценување

 • АКРЕДИТАЦИЈА

  На 11 Март 2008 година во Службен весник на Република Македонија е објавена одлуката на Владата на Република Македонија за доделување АКРЕДИТАЦИЈА за работа на ГИМНАЗИЈАТА „АЛГОРИТАМ“ - Скопје под број 19-1422/1

 • ДРЖАВНА МАТУРА

  Училиштето во основа ја гради концепцијата на проодност кон сите факултети. Во таа смисла наставните планови и програми се структурирани да обезбедат квалитетна подготовка за вклучување на учениците на универзитетите како во земјата така и во странство. Таа вертикална проодност на учениците ќе биде загарантирана со полагање на Државна матура.

 • ИЗВОРИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

  Трошоците за обезбедување на воспитно - образовната дејност во гимназијата паѓаат на товар на родителот/старателот на ученикот кој плаќа надомест за школување во износ од 105.000,00 денари за една учебна година.

 • ШТО ДРУГО

  algoritam.mk

  За прв пат во Македонија секој ученик по завршувањето на средното образование во гимназијата Алгоритам, добива и сертификат за завршена CISCO Академија

 • algoritam.mk
 • algoritam.mk
 • algoritam.mk
 • algoritam.mk
 • algoritam.mk
 
1 2 3 4 5
 

АДРЕСА

+389 (0) 2 3116750 или

Даме Груев 16 6 спрат

Деловен центар Палома Бјанка

info@algoritam.mk

acentar@t-home.mk

www.algoritamcentar.edu.mk

www.algoritam.mk

www.educentar.mk

www.etest.algoritamcentar.edu.mk

 

покажи ми ја локација на Google map

Претседателот Иванов ги посети најдобрите математичари-учесници на светски онлајн-натпревар

Algoritam